Tải lên danh sách bệnh nhân

Giới hạn mỗi lần upload tối đa 2000 bệnh nhân, điền đầy đủ thông tin vào các trường thông tin bên dưới.
Trân trọng cảm ơn!
Các trường đánh dấu * là bắt buộc

Hệ thống tạm dừng nhận mã, xin lỗi về sự bất tiện này!!!
Mật khẩu *

File excel danh sách bệnh nhân đúng theo mẫu tại đây *

File *.docx, *.pdf, *.zip, *.xlsx các báo cáo của ca bệnh *

Nơi gửi thông báo *
Email nhận mã số bệnh nhân *